Doel van de training ‘Functioneringsgesprek’

0

Functioneringsgesprek
Een functioneringsgesprek met een medewerker heeft tot doel de deze te informeren over zijn/haar functioneren in het lopende beoordelingsjaar. Het doel is om daar waar nodig in het functioneren, de houding, de prestaties of het gedrag van de medewerker bij te sturen.

Tijdens het functioneringsgesprek wordt een relatie gelegd tussen de inspanningen en resultaten die de medewerker tot dat moment heeft geleverd en de doelstelling en de te behalen resultaten van de organisatie.

Het functioneringsgesprek is essentieel voor het bereiken van deze doelstelling omdat het de gelegenheid geeft tussentijds bij een formeel moment met de medewerker in gesprek te gaan. Deze tweedaagse training bereid de leidinggevende voor op het voeren van functioneringsgesprekken.

Doel van de training ‘Functioneringsgesprek’
Op de eerste trainingsdag wordt aan de hand van theorie aandacht besteed aan de achtergronden en doelstelling van het functioneringsgesprek. Vervolgens worden de juridische betekenis en consequenties van een functioneringsgesprek besproken. Tevens wordt het verschil tussen een beoordelings- en functioneringsgesprek behandeld. De tweede trainingsdag komt het voorbereiden en voeren van een functioneringsgesprek aan de orde. De dag wordt begonnen met het aanbrengen van structuur in het functioneringsgesprek. Tot slot zullen de cursisten met behulp van een acteur en praktijkcasussen oefenen met het voeren van een functioneringsgesprek.

Na afloop van de training is de cursist bekend met de facetten behorende bij het functioneringsgesprek. De cursist is in staat zelfstandig een functioneringsgesprek met een medewerker voor te bereiden en uit te voeren.

Wat leert u tijdens de training ‘Functioneringsgesprek’?
Tijdens de training Functioneringsgesprek leert de cursist:

  • de fasen in het functioneringsgesprek te benoemen;
  • het verschil tussen een beoordelings- en functioneringsgesprek;
  • de juridische betekenis/consequenties van een functioneringsgesprek;
  • structuur aan te brengen in het functioneringsgesprek;
  • een functioneringsgesprek te voeren met een medewerker.
Delen

About Author