Menu
Arbeidsrecht & voorwaarden

Wat te doen bij een arbeidsconflict?

Een arbeidsconflict komt ook in de beste organisaties voor. Dat kan komen doordat het contact niet lekker loopt tussen medewerkers en leidinggevende of omdat contracten niet goed zijn afgesloten. Hoe dan ook brengt een conflict op de werkvloer veel spanning met zich mee. In dit artikel bespreken we twee veel voorkomende issues omtrent arbeidsrecht. Handig om te weten als medewerker Personeel & Organisatie. 

Tijdens de crisis liepen bij veel bedrijven de spanningen hoog op. Reorganisaties, gedwongen ontslagen en ook weer nieuwe gezichten. Voor alle medewerkers zijn dit vervelende situaties en in sommige gevallen is arbeidsrecht nodig om tot een gezamenlijk besluit te komen. Dit specialisme binnen de advocatuur richt zich op zaken als ontslagrecht en arbeidsovereenkomsten.

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is een document waarin de ene partij aangeeft in dienst te zijn van de andere partij. Tevens staat in dit document de tijdspan. Een werknemer is voor bepaalde of onbepaalde tijd in dienst, waarbij arbeid wordt verricht tegen beloning (geld). De tijdspanne zorgt bij verschillende organisatie voor conflicten. Als werkgever ben je namelijk verplicht om, uiterlijk één maand voor het wettelijk verstrijken van het contract, de werknemer te informeren over de voortzetting. Kies je er samen voor om het contract te verlengen dan wordt tijdens dit moment ook de voorwaarden besproken. Doe je dat niet, dan krijgt de werknemer een vergoeding. Zorg vanuit P&O dus dat je weet wanneer de contracten van medewerkers aflopen.

Ontslagrecht

Twee jaar geleden zijn er wijzigingen aangebracht in het ontslagrecht. Werkgevers hebben geen vrije keuze meer om via het UWV of kantonrecht een eenzijdige beëindiging te realiseren. Wanneer er een economische reden achter het ontslag zit, of wanneer langdurige ziekte een rol speelt bij het ontslag, dan is het UWV de instantie om een ontslagvergunning bij te verkrijgen. Voor alle overige redenen dien je bij de kantonrechter te zijn.

Gaat een ontslag niet zoals het hoort dan kom je in een ontslagprocedure. Dit is een langdurig proces waar veel geld, tijd en emoties mee gemoeid zijn. Een arbeidsadvocaat kan helpen om dit soort situaties te voorkomen en te assisteren bij een ontslagregeling. Hulp inschakelen van derden kan in sommige gevallen dus de vruchten afwerpen.