Menu
Arbeid / Management / organiseren

De valkuilen van een personeelsplanning

Bij het maken van een personeelsplanning is het van belang dat het een goede planning wordt. Om deze reden hebben wij een aantal valkuilen op een rijtje gezet, zodat je daar rekening mee kan houden.

Onrealistisch plannen

De meest gemaakte fout die gemaakt wordt bij het maken van een personeelsplanning is dat er te ver vooruit wordt gepland. Wanneer je te ver vooruit plant kan het voorkomen dat de planning halverwege niet meer gevolgd kan worden. Dat kan bijvoorbeeld als medewerkers meer tijd nodig hebben voor een project dan dat er daadwerkelijk ingepland is. Bij een personeelsplanning is het van belang dat de planning haalbaar en realistisch is. Er kan altijd iets gebeuren waardoor de personeelsplanning aangepast moet worden, houd daar dus rekening mee.

Niet het juiste personeel

Soms wordt er bij het maken van een personeelsplanning niet nagedacht over wie het werk moet uitvoeren. Dat kan ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet goed gedaan kunnen worden. Daarbij moet de planner goed nadenken over wie er bij de werkzaamheden betrokken moeten zijn, en of ze daar wel de tijd voor hebben. Zorg ervoor dat je genoeg medewerkers inplant, want op deze manier kan het werk effectief uitgevoerd worden. Met een goede personeelsplanning is de kans groot dat de medewerkerstevredenheid van jouw organisatie wordt verhoogd.

Personeelsplanning

De jaardoelen worden vergeten

Bij het maken van een planning is het van belang dat de jaardoelen van jouw organisatie worden meegenomen. Daarbij moet er gekeken worden naar wat er verwacht wordt van de medewerkers en welke werkzaamheden er worden uitgevoerd. Dit doe je om ervoor te zorgen dat het jaardoel behaald kan worden. Daarnaast moet er berekend worden hoeveel tijd de werkzaamheden kosten, zodat dit goed ingepland kan worden.

Onderzoek de problemen

Wat ook een negatief effect heeft op een gemaakte personeelsplanning zijn medewerkers die met zwangerschapsverlof of langdurig in de ziektewet gaan. Wanneer er problemen zijn bij het maken van een personeelsplanning, kan het voorkomen dat de planner gedemotiveerd wordt. Zorg er dan op tijd voor dat je erachter komt hoe die problemen zijn ontstaan en los het probleem op.

Het effect

Wanneer jouw organisatie geen goede personeelsplanning heeft, heeft dat een negatief effect op jouw organisatie. De werknemers met de juiste kwaliteiten kunnen dan niet optimaal worden ingezet. Dat kan ervoor zorgen dat de klanten niet goed geholpen kunnen worden. Uiteindelijk kun je dan verwachten dat de klanttevredenheid lager zal worden en dat is natuurlijk niet de bedoeling.