Menu
Ontslag

Eerder ontslagen na melden bedrijfsongeval

Werknemers die ooit een bedrijfsongeval hebben gemeld, hebben een grotere kans om ontslagen te worden. Dat blijkt uit onderzoek van de Tilburgse economen Jan Boone en Jan van Ours en een aantal Zwitserse collega’s.

Boone en Van Ours vroegen zich af hoe het komt dat er in tijden van recessie, bij een hogere werkloosheid, minder ongelukken op de werkplek plaatsvinden, terwijl het aantal in perioden van economische voorspoed juist stijgt. Het ligt voor de hand te concluderen dat er tijdens recessie minder uren gewerkt wordt en er bovendien minder hard gewerkt wordt, waardoor de kans op ongelukken afneemt.

Angst
Uit het onderzoek blijkt echter dat werknemers tijdens een recessie minder snel aan de bel trekken uit angst om hun baan daardoor te verliezen. Als de werkloosheid hoog is, is die vrees groter dan wanneer de werkloosheid laag is. Die angst blijkt terecht te zijn. “Als bedrijven werknemers moeten ontslaan wegens marktomstandigheden, blijken werknemers die eerder een bedrijfsongeval meldden, een grotere kans te hebben weggestuurd te worden dan hun collega’s die niet eerder bij een ongeluk betrokken waren”, verklaart Van Ours.

Preventie
Werknemers maken vooral melding van een bedrijfsongeval om de werkgever aan te zetten tot het nemen van preventieve maatregelen.

Lees verder: ‘Eerder ontslagen na melden bedrijfsongeval‘, NUzakelijk.nl, juli 2011