Nederland haalt klimaatdoelstellingen van 2020 bij lange na niet!

0

Nederland gaat de doelstelling duurzame energie niet halen, dat staat in de Nationale Energieverkenning. De kans bestaat nu dat Brussel sancties op gaat leggen, maar dat is nog niet zeker.

In 2020 moet Nederland volgens de doelstelling duurzame energie 14 procent van de energiebehoefte met duurzame bronnen opwekken. Maar volgens de Nationale Energieverkenning (NEV) die onlangs werd gelanceerd, gaat Nederland dat lang niet halen. Volgens de NEV ligt het aandeel aan duurzame energie in 2020 nog maar op 12,4 procent. De EU stelde de norm van 14 procent vast en het is nog niet zeker of Brussel hiervoor sancties op gaat leggen.

Duurzaam opwekken
Er is ook een bepaling die stelt dat Nederland in 2023 een aandeel van 16 procent met duurzame bronnen op moet wekken, zoals met wind- en zonne-energie. Die doelstelling gaat zoals nu wordt verwacht wel worden gehaald. Dit aandeel ligt naar schatting over zes jaar namelijk op zo’n 16,7 procent.

Onderzoeksinstituten PBL, ECN en CBS stellen samen elk jaar de NEV op, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Daarnaast geven ze een inschatting van of de milieudoelen gaan worden gehaald en in hoeverre. De doelen die gehaald moeten worden zijn onder andere opgesteld in het Energieakkoord uit 2013 en in het regeerakkoord van kabinet Rutte III. Vorig jaar waren er ook al twijfels of Nederland de 14 procent in 2020 zou gaan halen.

Energiebesparing
En dat is niet het enige slechte nieuws. Voor 2020 moet er een energiebesparing zijn van 100 petajoule (PJ) en dat gaat ook bij lange na niet gehaald worden. Volgens de onderzoekers bespaart Nederland in 2020 slechts 75 PJ. De energie-industrie en woningbouw hebben nieuwe maatregelen getroffen die voor 22 PJ meer aan besparing gaan zorgen dan werd verwacht, maar dat wordt weer onderuit gehaald door tegenvallers van 15 PJ in de glastuinbouw. Daar zijn namelijk problemen met het handhaven van milieuwetten.

Er had voor 2020 ook een flinke afname van uitstoot van broeikasgassen moeten komen, maar dat gaat met het milieubeleid van nu ook niet gehaald worden. Daar waren deskundigen natuurlijk al langer bang voor. De verwachte afname komt net zoals in 1990 weer gewoon op 23 procent uit. De rechter in de zogenaamde Urgenda-zaak besloot al dat de broeikas reductie op 25 procent moet liggen. Hoe dichterbij het komt, hoe lastiger het wordt om dat quotum nog te halen.

Importeren
Maar de onderzoekers onderstrepen wel dat een prognose over de uitstoot van broeikasgassen niet duidelijk te geven is, want het is lastig een inschatting te maken van hoeveel goedkope elektriciteit de buurlanden gaan produceren die Nederland weer importeert.

Er is ook een klein beetje goed nieuws. De afname van de uitstoot van broeikasgassen ligt in 2030 namelijk op 31 procent minder dan in 1990, wat het ijkjaar is. Die verwachting is een stuk hoger dan de verwachting van vorig jaar. Toen werd er namelijk nog uitgegaan van een afname van 24 procent.

Kabinet Rutte III
Kabinet Rutte III nam in zijn akkoord echter een afname van uitstoot van broeikassen van 49 procent op als doel. Nederland gaat dat met dit beleid natuurlijk lang niet halen, tenzij Nederlanders nu massaal overstappen van energieleverancier. Maar in het rapport zijn de maatregelen die Rutte III op heeft gesteld nog niet meegenomen.

PBL, ECN en CBS gingen energie vergelijken en voorzien dat windenergie de komende jaren flink zal toenemen. Gas- en kolencentrales nemen steeds meer af. En niet alleen in Nederland, ook in de buurlanden wordt steeds meer energie opgewekt met windmolens. Daarnaast is er minder vraag naar elektriciteit.

Slechts drie van de vijf doelen
Kortom: dit betekent dat Nederland drie van de vijf energiedoelen uit het Energieakkoord niet gaat halen. De duurzame energie in 2023, de energiebesparing en ook de werkgelegenheid gaat hem niet worden. Wanneer het Energieakkoord helemaal wordt nageleefd zou het in 2020 76.000 extra banen opleveren, terwijl er dat eigenlijk 90.000 zouden moeten zijn. Om de doelen te bereiken zal Nederland nog grote stappen moeten maken.

Delen

About Author