Menu
Nieuws

HRM’ers zoeken de ultieme definitie van hun vak

Wie is eigenlijk eindverantwoordelijk voor HRM, wat zijn de taken en functiegebieden die bij deze functie horen en welke competenties zou een HR-manager moeten hebben? De Verenigde Staten hebben het initiatief genomen om een eenduidig antwoord te geven op deze, maar ook Nederlanders mogen meepraten.

Normen voor Human Resource Management maken het eenvoudiger om internationaal dezelfde HRM-taal te spreken en talent en kennis uit te wisselen. Er is daarom een internationale (ISO) commissie opgericht die normen gaat vaststellen voor HRM.

Lees verder: HRM’ers zoeken de ultieme definitie van hun vak, Intermediairpw.nl, augustus 2011