Menu
Nieuws

ManpowerGroup pleit voor soepele houding jegens arbeidsmigratie

ManpowerGroup vindt dat overheden, werkgevers en werknemers zich soepel moeten opstellen ten opzichte van arbeidsmigratie — het verhuizen van mensen naar werk — omdat een derde van alle werkgevers wereldwijd moeite heeft met het vervullen van cruciale vacatures. Veel van de vaardigheden die werkgevers nu nodig hebben zijn immers niet op korte termijn door onderwijs en training te ontwikkelen.

Uit onderzoek van ManpowerGroup onder ruim 14.000 werkende mensen in negen economisch belangrijke landen blijkt dat 6 van de 10 werknemers verhuizing vanwege werk zouden overwegen; 25% van hen zelfs op permanente basis. Van de potentiële verhuizers is 32% bereid binnenslands elders te gaan wonen. Voor 30% mag dat overal ter wereld zijn. Hoewel de recessie arbeidsmigratie moeilijker heeft gemaakt omdat bijvoorbeeld huizen slecht verkopen of verhuiskosten te hoog zijn, zegt 27% van de ondervraagden dat ze sinds de crisis meer bereid zijn te verhuizen dan daarvoor.

Voor deze enquête werden 14.385 werkende personen (professionals en lageropgeleiden) ondervraagd in Canada, China, Frankrijk, Duitsland, India, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Protectionisme verlamt
Veel ontwikkelde landen hebben in antwoord op de langdurige werkloosheid migratie van zowel geschoolde als ongeschoolde werknemers beperkt. Deze maatregelen noemt ManpowerGroup kortzichtig omdat men daarmee voorbijgaat aan de gedeelde opvatting van experts dat migratie – indien strategisch gemanaged – wereldwijde economische groei en ontwikkeling stimuleert. Protectionistische maatregelen zorgen ervoor dat werkgevers cruciale posities niet kunnen vervullen en belemmeren toekomstige groei. Op de lange termijn werken ze zelfs verlammend, voorspelt ManpowerGroup, omdat het veel moeilijker is om beperkingen op migratie op te heffen dan het was om ze in te voeren.

“Dit onderwerp ligt gevoelig vanwege de soms hoge werkloosheidscijfers in verschillende landen,” geeft Jeffrey Joerres, Chairman & CEO van ManpowerGroup toe, “maar feit is dat er een kritieke kwalitatieve mismatch bestaat tussen aanbod en vraag. Migratie is inderdaad geen totaaloplossing, maar het biedt op korte termijn wel soelaas. ManpowerGroup doet als strategisch partner van het Wereld Economisch Forum een appèl op overheden, sociale partners en individuen om die realiteit onder ogen te zien en er actie op te ondernemen. Wij hebben onderzoek gedaan om onze beweringen te staven en denken mee over innovatieve oplossingen, zoals bijvoorbeeld het introduceren van een nieuwe categorie van korte-termijn-visa voor professionals en het delen van kennis tussen gastlanden en landen van herkomst.”

Populaire landen

Research van ManpowerGroup geeft ook aan dat de interesse om vanwege werk naar een Europees land te verhuizen afneemt. Stond Europa er in 2008 nog bij 13% van de ondervraagden goed op, in 2010 gold dat nog maar voor 8%. Noord-Amerika daarentegen werd populairder: van 4% in 2008 tot 10% in 2010. Migratie-interesse voor de opkomende markten is laag: 3% bijvoorbeeld voor de Azië-Pacific regio en er is hoegenaamd geen interesse in Afrika. Gevraagd naar specifieke landen van voorkeur om te gaan werken, blijken Engelstalige ontwikkelde landen veruit het populairst. Sinds 2008 zijn de Verenigde Arabische Emiraten en Argentinië uit de top 10 verdwenen, terwijl India en Zwitserland nu wel hoog scoren. Niet alleen bedrijven maar ook landen moeten zich daarom blijvend bewust zijn van hun aantrekkingskracht op buitenlandse werknemers.

Top 10 populaire landen om vanwege werk te gaan wonen:

2010 2008

1. Verenigde Staten                                       1. Verenigde Staten

2. Canada                                                           2. Verenigd Koninkrijk

3. Australië                                                       3. Spanje

4. Verenigd Koninkrijk                                 4. Canada

5. Frankrijk                                                        5. Australië

6. Duitsland                                                       6. Frankrijk

7. India                                                               7. Italië

8. Italië                                                               8. Verenigde Arabische Emiraten

9. Spanje                                                            9. Duitsland

10. Zwitserland                                              10. Argentinië

Voordelen arbeidsmigratie
Volgens ManpowerGroup bevorderen internationale mobiliteitsprogramma’s positieve zaken als samenwerking, cohesie en kruisbestuiving van ideeën. Werving van buitenlandse werknemers draagt bij aan innovatie, diversiteit en nieuwe perspectieven. Zeker voor ondernemingen die zich internationaal manifesteren is familiariteit met lokale markten en plaatselijke sociale codes van vitaal belang.