Menu
Nieuws

Mening werknemers vaak niet gewaardeerd

Hoewel een meerderheid van de werknemers hun mening niet onder stoelen of banken steekt, wordt er in de meeste gevallen niet naar geluisterd.

Slechts een kwart (27 procent) van alle respondenten zegt het gevoel te hebben dat z’n mening er wel toe doet, in Nederland is dat 29 procent. De andere respondenten (65 procent) geven aan dat hun mening op het werk wordt verworpen of zelfs wordt genegeerd. 8 procent geeft aan geen mening te hebben over het werk.

Lees verder: Monique van Loon, Mening werknemers vaak niet gewaardeerd, Nu.nl, juli 2011