Menu
Nieuws

Personeel, de drijvende factor

Goed personeel is voor bedrijven erg belangrijk en ze willen er dan ook alles aan doen om het personeel tevreden te houden, te motiveren en te stimuleren. Een methode die op dit moment wordt toegepast is het nieuwe werken. De methode zal in de toekomst waarschijnlijk nog veel meer worden toegepast.

In het nieuwe werken draait het meer om resultaten en minder om aanwezigheid. Bedrijven met een goede IT-infrastructuur geven werknemers de gelegenheid om op elke willekeurige plek te werken. Werknemers kunnen met behulp van een internetverbinding overal verbinding maken met het bedrijfsnetwerk en ze hebben toegang tot alle documenten die voor hen van belang zijn.

Onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat veel werknemers minder druk voelen als ze mobiel kunnen werken. Ze kunnen zelf een goede balans tussen werk en privé zoeken en werkzaamheden op zelf gekozen tijdstippen uitvoeren. Werknemers krijgen bovendien meer motivatie en zelfvertrouwen, omdat ze zelf verantwoordelijk zijn om werk op tijd te voltooien.

Er is ook gebleken dat werknemers blij zijn dat ze zich geen zorgen meer hoeven te maken over het al dan niet kwijtraken van papieren. Papier speelt bij mobiel werken vrijwel geen rol meer. Alle documenten en andere gegevens zijn digitaal beschikbaar en werknemers hoeven zich niet meer druk te maken over de hele papierwinkel.

Eenvoud voor de werknemer

Ook digitale agenda’s en cloud computing-diensten (zoals Google Documents) dragen bij aan het gebruiksgemak voor medewerkers.
Dankzij digitale agenda’s hebben werknemers altijd een duidelijk overzicht met afspraken bij de hand, de agenda wordt centraal opgeslagen en is dus overal beschikbaar. Ze kunnen bovendien eenvoudig afspraken inplannen, omdat ze precies kunnen zien wanneer collega’s tijd hebben. Digitale agenda’s kunnen ook een herinnering sturen op een vooraf ingesteld tijdstip, zodat werknemers de afspraak niet vergeten.

Met behulp van cloud computing kunnen documenten centraal worden opgeslagen. Dit heeft als voordeel dat documenten op meerdere locaties en door meerdere gebruikers tegelijkertijd kunnen worden geopend en bewerkt.

Het nieuwe werken voor nieuwe generaties

Hoewel het mobiel werken erg veel voordelen biedt, blijkt dat het op dit moment in de praktijk nog niet erg populair is onder werknemers. Werknemers geven vaak nog de voorkeur geven aan het traditionele werken. In de toekomst wordt echter verwacht dat nieuwe generaties steeds meer gebruik zullen maken van de mogelijkheid om mobiel te werken.

Over Personeel & Organisatie

Een organisatie kan niet zonder personeel, het is daarom belangrijk dat een organisatie zich bezig gaat houden met de wensen en behoeften van het personeel in deze nieuwe tijd. De website Personeel & Organisatie richt zich dit nieuwe werken.

De website wil bijvoorbeeld ook nieuwe, groene productiemethoden onder de aandacht brengen en te promoten. Het milieu is erg belangrijk en het is vandaag de dag mogelijk om zowel efficiënt als groen te werken. Items die hierbij aanbod komen zijn mobiel werken, duurzaam, efficiënt en maatschappelijk verantwoord ondernemen.