Menu
Nieuws

Starter hecht aan psychologisch contract

Werkgevers die verwachtingen over een goede werksfeer en groeimogelijkheden niet waar maken, plegen psychologische contractbreuk. Voor jongere werknemers is dat een reden om te vertrekken, hun oudere collega’s blijven, maar zijn minder gemotiveerd.

Dit constateert Anne Hootsen van Improvels die een literatuuronderzoek deed naar dit fenomeen. Volgens haar nemen werkgevers het psychologische contract onvoldoende serieus en hechten zij vooral aan het ondertekenen van het papieren contract.

Lees verder: Starter hecht aan psychologisch contract, Intermediairpw.nl, september 2011