Menu
Arbeid / Arbeidsrecht & voorwaarden / Nieuws

ZZP’er, ga jij 2018 verzekerd in?

Als ZZP’er loop je andere risico’s dan wanneer je in loondienst bent bij een bedrijf. Je persoonlijke verzekeringen bieden geen dekking voor de werkzaamheden als zelfstandig ondernemer. Je bent dan ook zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van verzekeringen. Zo biedt bijvoorbeeld je persoonlijke WA of rechtsbijstandverzekering niet in situaties als zelfstandig ondernemer.

Je loopt dagelijks risico’s die soms gewoon niet altijd te overzien zijn. Vaak kom je er ook pas achter, als het te laat is! Het is om die reden dat ZZP verzekeringen zo belangrijk zijn. Op die manier kun je de focus leggen op wat belangrijk is en met een gerust hart aan de slag gaan.

Maar welke verzekeringen heb je nu nodig en welke past het beste bij je? Je hoeft natuurlijk niet alles te verzekeren, maar je wilt wel voorbereid zijn op mogelijke situaties. Om 2018 nu goed verzekerd in te gaan, vind je alle ins en outs hier!

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wanneer je als ZZP’er ziek wordt, heb je geen recht op inkomen of ziekengeld. Je loopt hier een groot risico op inkomensdaling. Vaak zijn gezin en huishouden afhankelijk van deze inkomsten en kunnen deze dus niet gemist worden. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan hier een oplossing bieden. Hiermee ben je verzekerd van inkomen, ook tijdens een langere periode van ziek zijn.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Beroepsaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid komende uit fouten van ZZP’ers of ondernemingen die een adviserend beroep uitoefenen. De BAV biedt dekking tegen aanspraken tot schadevergoeding uit vermogensschade. Vooral in deze adviserende beroepen loop je een vergroot risico op een claim door een opdrachtgever. Over het algemeen worden de adviseurs namelijk aansprakelijk gesteld voor gegeven adviezen. Bijvoorbeeld het geven van verkeerde adviezen of het verstrekken van onvolledige informatie. Deze risico’s kunnen leiden tot hoge schadeclaims en bijkomende juridische kosten. De hoogte van de premie hangt dan ook af van het soort beroep dat uitgeoefend wordt.

Aansprakelijkheid voor bedrijven

De ABV biedt dekking tegen aanspraken tot schadevergoeding uit personen- en zaakschade. Dit houdt in dat als je als ZZP’er ergens schade aanricht, je hier logischerwijs verantwoordelijk voor bent. De ABV is een veelvoorkomende verzekering in bijvoorbeeld de thuiszorg of bouw- en technische beroepen.

Rechtsbijstand voor bedrijven

De RVB dekt de kosten voor juridische bijstand. Waar de privé rechtsbijstand geen schade voor zakelijke gelegenheden dekt, biedt de RVB bescherming. Mocht je bijvoorbeeld in een zakelijk conflict belanden en juridische hulp moeten inschakelen, dan is deze gedekt door de RVB.