Menu
Pensioen

Ouderen vrijwel kansloos op arbeidsmarkt

Een hoge leeftijd vormt een grotere belemmering voor het vinden van een baan dan een lage opleiding. Tegenover elke dertien werkloze 55-plussers stond er in 2009 maar een die werd aangenomen.
© Getty Images
Onder mensen met alleen basisschool was die verhouding drie tegen een.
Dit blijkt uit de UWV Kwartaal Verkenning, een publicatie van het kenniscentrum van uitkeringsinstantie UWV. Werkgevers die een vacature hebben, kiezen voor het vervullen daarvan meestal iemand uit die al een baan had.
Van alle werknemers die in 2009 werden aangenomen was een kwart in de periode daarvoor werkloos.
Ruim de helft (55 procent) van de aangenomen personen bestond uit mensen die van baan wisselden en 8 procent was schoolverlater. Slechts 2 procent was 55 jaar of ouder.
Goed opgeleid
Bedrijven blijken vooral behoefte te hebben aan goed opgeleid en niet te oud personeel, aldus de analyse.
Maar van de UWV-klanten die op zoek zijn naar werk, is 22 procent ouder dan 55 en 25 procent ongeschoold. De helft van alle langdurige werklozen is 55 jaar of ouder.
In de periode van juli 2008 tot en met juni 2009 namen werkgevers in totaal 886.000 mensen aan, 15 procent minder dan een jaar daarvoor.
Het aantal aangenomen 55-plussers daalde met 36 procent veel meer dan het gemiddelde en kwam uit op 14.000.
Vraag
Vorig jaar nam de vraag naar ongeschoold personeel wel toe met 15 procent tot 210.000. Maar nog niet de helft (91.000) van de vacatures werd daadwerkelijk vervuld door mensen met alleen basisschool. In de andere gevallen werden zij verdrongen door sollicitanten die net een hogere opleiding hadden.

Een hoge leeftijd vormt een grotere belemmering voor het vinden van een baan dan een lage opleiding. Tegenover elke dertien werkloze 55-plussers stond er in 2009 maar een die werd aangenomen. Onder mensen met alleen basisschool was die verhouding drie tegen een.

Bron: Ouderen vrijwel kansloos op arbeidsmarkt, Penoactueel.nl, 27 juli 2010.

Personeel en Organisatie
P&O