Menu
Ontslag

Disfunctioneren belangrijkste reden voor ontslag

De belangrijkste reden om iemand de laan uit te sturen is het gebrekkig functioneren van een medewerker, maar ook conflicten of reorganisaties geven geregeld aanleiding voor een ontslag. Dit blijkt uit onderzoek van De Raadgevers Bedrijfsjuristen.
© Inertia Stock
Het onderzoek is uitgevoerd door TNS NIPO, onder 525 eigenaren of directeuren van bedrijven tot honderd medewerkers.
Maar liefst 72 procent van de ondernemers geeft aan ooit iemand te hebben ontslagen. Kleine bedrijven en vrouwen hebben er door de bank genomen minder ervaring mee.
In de helft van de gevallen is de reden voor het ontslag het niet goed functioneren van een werknemer. Daarnaast spelen zaken als conflicten, een werktekort of een reorganisatie binnen dit kader geregeld een rol. In de industrie en bouwnijverheid worden vaker dan in andere branches mensen ontslagen vanwege een tekort aan werk (37 procent).
Makkelijker
Uit het onderzoek blijkt verder dat het overgrote deel van de ondernemers in het MKB vindt dat het makkelijker moet worden om mensen te ontslaan (72 procent). Opvallend is dat vrouwen het minder eens zijn met deze stelling (61 procent).
“Het nadeel van een soepeler ontslagrecht is dat een werknemer minder zeker is van zijn huidige baan. Maar een werkgever zal eerder geneigd zijn iemand aan te nemen wanneer hij weet dat hij deze persoon ook weer makkelijker kan ontslaan. Daarom is het aannemelijk dat de versoepeling van het ontslagrecht zal leiden tot meer banen. Dit blijkt ook uit de ervaringen hiermee in het buitenland”, stelt Rémon Brand, senior jurist bij De Raadgevers.
Toegenomen
Door de economische crisis is het aantal ontslagen de afgelopen jaren toegenomen. 32 procent van de MKB-ondernemers geeft aan in 2009 1 of meerdere mensen te hebben ontslagen. Dit jaar lijkt het gelukkig niet nodig op zo’n grote schaal te ontslaan; 17 procent heeft iemand ontslagen of verwacht dat nog dit jaar te moeten doen.
Brand bevestigt dit: “Wij verwachten dat aan het einde van dit jaar minder ontslagen zullen zijn gevallen door de crisis, die maatregelen zijn al eerder genomen. Natuurlijk blijven er gevallen van niet-functioneren, die zullen er altijd zijn.”

De belangrijkste reden om iemand de laan uit te sturen is het gebrekkig functioneren van een medewerker, maar ook conflicten of reorganisaties geven geregeld aanleiding voor een ontslag. Dit blijkt uit onderzoek van De Raadgevers Bedrijfsjuristen.

Bron: Disfunctioneren belangrijkste reden voor ontslag, Nu.nl, 29 juli 2010