Menu
Arbeid / Nieuws

Een VOG aanvragen als zzp’er

Een VOG aanvragen als zzp’er

Bent u een zzp’er? Dan is het belangrijk om een VOG aan te vragen. Voordat een zzp’er een opdracht mag uitvoeren, is het soms zelfs verplicht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te tonen. Of u een VOG nodig heeft, is erg afhankelijk van de branche waarin u werkzaam bent. Maar ook als een VOG niet verplicht is, is een VOG een mooie manier om uzelf te profileren door te laten zien dat u aan de VOG-norm voldoet. Een opdrachtgever mag u weigeren als u geen VOG kunt krijgen wanneer dat wel een voorwaarde voor de opdracht is.

Wat is een VOG?

Een VOG is een bewijs waaruit blijkt dat het justitiële verleden van een persoon, zzp’er of bedrijf geen bezwaar vormt voor de functie of het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. U kunt een VOG aanvragen voor een opdracht als zzp’er, nieuwe functie, baan, stage of vrijwilligerswerk. Daarnaast kunt u ook een VOG nodig hebben voor de aanvraag van een lidmaatschap, visum of vergunning.

Waarom is een VOG belangrijk voor zzp’ers?

Het kan zijn dat een VOG voor uw branche of sector wettelijk verplicht is. Een VOG is bijvoorbeeld verplicht voor zzp’ers in het onderwijs of in de kinderopvang. Maar ook bij het beroep taxichauffeur is een VOG wettelijk verplicht. Als een VOG niet wettelijk verplicht is voor u als zzp’er is het toch verstandig om een VOG aan te vragen. Als zzp’er zult u verschillende opdrachten doen voor andere bedrijven. Met een VOG kunt u aan een opdrachtgever laten zien dat er geen belemmeringen zijn door situaties uit uw verleden om een bepaalde taak uit te voeren.

Hoe kunt u als zzp’er een VOG aanvragen?

Een VOG kan worden aangevraagd voor zowel personen als voor organisaties. Als zzp’er kunt u een VOG aanvragen als natuurlijk persoon. Als zzp’er kunt u eenvoudig en snel een VOG aanvragen bij het VOG-Loket. U vult hier eenmalig de gegevens in en kiest een screeningsprofiel. U ontvangt dan een mail met een link naar de aanvraag. Het enige wat u nog hoeft te doen is de gegevens controleren en betalen. Een VOG is binnen enkele minuten aangevraagd. U kunt met uw opdrachtgever overleggen welk screeningsprofiel geschikt is voor de opdracht. U kunt het screeningsprofiel kiezen op basis van de werkzaamheden. Voor een zzp’er in de taxibranche zijn er andere strafbare feiten van belang dan een zzp’er in de kinderopvang. Op basis van het screeningsprofiel beoordeelt Dienst Justis of eventuele strafbare feiten een belemmering vormen voor de opdracht als zzp’er.

Dienst Justis

Wanneer u online een VOG aanvraagt, behandelt Dienst Justis uw aanvraag. Dienst Justis is de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid en is de enige instantie die de VOG-aanvragen beoordeelt en de VOG’s afgeeft. Wanneer u geen strafblad heeft krijgt u altijd een VOG. U ontvangt de VOG altijd per post. Bij een digitale aanvraag wordt de VOG opgestuurd per post naar het adres waarop u ingeschreven staat in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP).