Menu
Nieuws

Bijna helft vaders wil meer papa-tijd

40 procent van de Nederlandse jonge vaders vindt dat ze meer tijd aan de opvoeding van hun kinderen zouden moeten besteden. En bijna een kwart mist kennis over de opvoeding.
© Gezondheidsnet
Het ministerie voor Jeugd en Gezin gaf opdracht voor een onderzoek naar de rol van vaders bij de opvoeding van nul- tot vierjarigen. Hieruit blijkt dat vaders zich steeds bewuster bezig houden met opvoedingstaken. De helft van de vaders besteedt een dag(deel) per week aan de zorg van hun kroost.
Zowel moeders als vaders vinden de rol van de vader net zo belangrijk als die van moeders. Toch blijven er veel verschillen bestaan tussen de seksen.
Zo doen papa’s meer actieve dingen met hun kinderen: stoeien, sporten, klussen en computeren. Mam kiest liever voor samen winkelen, knutselen en de kinderen naar school brengen.
Opvoedstijl
Vaders vinden zichzelf strenger, consequenter en minder geduldig in de opvoeding dan hun partner. Ze vinden hun vrouw vaak meer betrokken bij de opvoeding. Vaak doet de vrouw ook meer in de opvoeding, zoals straffen, helpen bij huiswerk en voorlezen.
Waar vrouwen vooral beschermend opvoeden, zijn mannen meer bezig met het uitdagen van hun kinderen. Zij stimuleren ze hun grenzen op te zoeken en dat is goed voor het zelfvertrouwen van kinderen.

40 procent van de Nederlandse jonge vaders vindt dat ze meer tijd aan de opvoeding van hun kinderen zouden moeten besteden. En bijna een kwart mist kennis over de opvoeding.

Het ministerie voor Jeugd en Gezin gaf opdracht voor een onderzoek naar de rol van vaders bij de opvoeding van nul- tot vierjarigen. Hieruit blijkt dat vaders zich steeds bewuster bezig houden met opvoedingstaken.

Bron: Bijna helft vaders wil meer papa-tijd, Nu.nl, 2 augustus 2010

Personeel en Organisatie
P&O