Menu
Nieuws

Flexibel werken vergroot betrokkenheid

Medewerkers die langer dan vijf jaar bij een organisatie werken worden vaak gezien als loyaal of niet flexibel. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat juist bij deze groep medewerkers de betrokkenheid het sterkst toeneemt door flexibel werken.

Al langer was bekend dat naar mate werknemers langer in dienst zijn, de betrokkenheid toeneemt. Uit dit onderzoek blijkt dat de betrokkenheid als gevolg van flexibel werken méér toeneemt bij werknemers die langer dan vijf jaar in dienst zijn, dan medewerkers die korter in dienst zijn.

Lees verder: Monique van Loon, Flexibel werken vergroot betrokkenheid, Nu.nl, mei 2011