Menu
Incassobureau / Nieuws

Onbetaalde Bitcoinfactuur: hoe zie je jouw (crypto)geld?

Van cashbetalingen naar overschrijvingen en PayPalbetalingen: de financiële stromen lijken voortdurend te evolueren. Sommige bedrijven maken nu ook gebruik van Bitcoinfacturen. Hierbij moet de klant een overeengekomen aantal bitcoins naar de Bitcoinrekening overboeken. Uiteraard zijn het vooral bedrijven in de techsector die zo’n Bitcoinfacturen opstellen. Zij geloven dan misschien wel in de rechtschapenheid van de cryptomarkt, maar elke bitcoin trader betrouwbaar noemen is dan misschien weer te gek voor woorden. Hoe dan ook krijgt men vroeg of laat wel eens te maken met een wanbetaler. En dan wordt het al snel flink ingewikkeld.

De onbetaalde Bitcoinfactuur

Juridisch zijn bitcoins geen geld maar een vermogensrecht. En dus wordt een Bitcoinfactuur dan ook als een ruilovereenkomst beschouwd waarbij de tegenpartij in ruil voor de verkochte goederen of geleverde diensten ook zelf bitcoins moet leveren. Juridisch maakt het daarbij niet uit of de klant nu bitcoins, computers of aandelen moet leveren. Maar dat heeft natuurlijk ook consequenties. Net zoals bij een klassieke factuur zal je een ingebrekestelling moeten versturen. Maar dan niet voor de betaling maar voor de levering van de bitcoins. Levert de klant ook na de ingebrekestelling niet? Dan moet je inderdaad actie ondernemen.

Incassobureau inschakelen voor Bitcoinfactuur

In principe kan je ook voor jouw Bitcoinfactuur een incassobureau inschakelen. Het incassobureau zal dan op een minnelijke wijze de schuldvordering trachten te incasseren. Het probleem is natuurlijk dat een incassobureau geen Bitcoinspecialist is en vaak niet over een Bitcoinrekening beschikt. Indien de tegenpartij dan weer euro’s overboekt naar het incassobureau, kunnen er discussies ontstaan over de waardering van de Bitcoinvordering. Het volatiel karakter van bitcoins lijkt het dan ook extra ingewikkeld te maken. En net daarom lijken veel ondernemers de gerechtelijke weg te verkiezen. Anderzijds zijn er intussen wel een aantal incassobureaus die ook gewoon Bitcoinbetalingen accepteren. Het incassobureau Straetus heeft dat bijvoorbeeld eerder al aangegeven.

Bitcoinfactuur onbetaald

Rechter kan dwingen tot betaling

Indien ook het incassobureau niet tot een oplossing komt, zal je uiteindelijk toch naar de rechtbank moeten stappen. De rechtbank kan de tegenpartij dan ook verplichten om de betaling uit te voeren en eventueel kan er een deurwaarder worden aangesteld om beslag te leggen op de Bitcoinwallet. Daarvoor kan de rechter zelfs dwangsommen opleggen die de tegenpartij moet verplichten om hieraan mee te werken.

Ook faillissement is mogelijk

Blijkt de Bitcoinwallet helemaal leeg te zijn en valt er nog maar weinig te rapen bij jouw schuldenaar? Dan kan een vordering in bitcoins zelfs resulteren in een faillissement. Dat gaf de rechtbank te Amsterdam eerder al aan. Bij de afwikkeling van het faillissement wordt er dan een curator aangesteld. De curator kan vervolgens (een deel van) jouw vordering betalen door de bezittingen van de onderneming te verkopen. Maar daarom ontvang je natuurlijk nog geen bitcoins…