Menu
Nieuws

Reden ontslag beïnvloedt kans op werkhervatting

Mensen die om persoonlijke redenen zijn ontslagen, vinden minder makkelijk werk dan mensen die om bedrijfseconomische redenen zijn ontslagen, zo blijkt uit onderzoek van CBS-onderzoeker Johan van Rooijen.
 
Ontslag op persoonlijke gronden wordt doorgaans verleend wanneer sprake is van nalatig of verwijtbaar handelen, onvoldoende functioneren of een verstoorde werkrelatie. Terwijl de reden voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen veelal buiten de persoon in kwestie ligt.
Lees verder: Basti Baroncini, Reden ontslag beïnvloedt kans op werkhervatting, Penoactueel.nl, mei 2011