Menu
Nieuws

Tevredenheid medewerker zit in kleine dingen

Een bedrijfsuitje wordt door een werkgever op hogere waarde geschat dan door de werknemer, die liever ziet dat de dagelijkse gang van zaken goed op orde is. Dat is een van de verrassende uitkomsten van onderzoek van HRM_Payroll in samenwerking met TNS Nipo naar het (ervaren) werkgeverschap in de publieke sector.

Ruim 80 procent van de HRM’ers geeft zowel in hun rol als medewerker als vertegenwoordiger van de organisatie aan dat men met plezier naar het werk gaat en dat men wordt gewaardeerd voor wie men is en wat men doet. Opvallend is echter wel dat de interne communicatie en het geven/ontvangen van feedback stukken lager scoren en onderlinge verschillen vertonen.

Lees verder: Tevredenheid medewerker zit in kleine dingen, Managersonline.nl, september 2011