Menu
Nieuws

Vakantieperiode blijft heikel punt op werkvloer

Een derde van werknemers ziet op tegen de vakantieperiode. 13 procent laat weten dat vakanties niet goed worden afgestemd en 20 procent vindt deze periode niet te doen zonder de inhuur van vakantiekrachten.

Aangezien veel mensen afwezig zijn en de werkdruk hierdoor vaak stijgt, blijven de zomermaanden binnen veel organisaties een uitdaging. Het aandeel werknemers dat op ziet tegen de vakantieperiode is dan ook niet geslonken ten opzichte van vorig jaar.

Lees verder: Monique van Loon, Vakantieperiode blijft heikel punt op werkvloer, Nu.nl, juni 2011