Menu
Nieuws

Wantrouwen kost personeel

Bijna drie van de tien werknemers wantrouwt de directie van hun organisatie zeer. Dit kwam naar voren uit onderzoek van het Kenexa High Performance Institute onder 10.000 werkenden.

Minder dan de helft van de respondenten (48 procent) vertrouwt hun leiders, 28 procent vertrouwt ze niet en 24 procent weet het niet. Dit wantrouwen kan grote gevolgen hebben voor het personeelsverloop, de werknemertevredenheid en de prestaties van de onderneming.

Lees verder: Wantrouwen kost personeel, Managersonline.nl, november 2011