Menu
Re-integratie

Stopzetten re-integratie: betracht zorgvuldigheid

Als een werkgever het re-integratietraject met een arbeidsongeschikte werknemer wil stopzetten, moet hij eerst het oordeel vragen van de bedrijfsarts, eventueel aangevuld met een second opinion bij het UWV. Denk niet te snel dat u voldoende re-integratie-inspanningen heeft geleverd.

Bron: Stopzetten re-integratie: betracht zorgvuldigheid, HRpraktijk, 31 augustus 2010

Personeel en Organisatie
P&O