Menu
Administratie

Personeelsadministratie op 8e plaats ergernissen

Bijna 78 procent van de mkb’ers ergert zich op enigerlei wijze aan verplichte administratieve handelingen. De handelingen in verband met de Arbowet neemt in de top tien van ergernissen de vijfde plek in, de personeelsadministratie de achtste plek.
 
Uit onderzoek van EIM naar de beleving van administratieve lasten binnen het mkb blijkt dat er van administratieve lastenverlichting nog niet veel terechtkomt. Slechts 8 procent van de mkb’ers heeft daadwerkelijk iets gemerkt van het beleid van het vorige kabinet om de administratieve lasten met een kwart terug te dringen.
 
Bron: Personeelsadministratie op 8e plaats ergernissen, Hrpraktijk.nl, 17 december 2010