Menu
Arbeid / Arbeidsomstandigheden / Arbeidsrecht & voorwaarden / Verzuim

Conflict op het werk levert heel veel stress op

Denk je een leuke baan te hebben, heb je ineens een conflict met je baas. Heel veel mensen denken dat dit in hun geval nooit zal gebeuren. De relaties met de baas is prima en van een conflict zal nooit sprake zijn. Welnu, een conflictsituatie op het werk komt vaak voor en niemand van betrokkenen had dit ooit verwacht. Het kan iedereen gebeuren, zomaar, plotseling en soms moet je zelf hulp van buitenaf inschakelen om het conflict uit de wereld te helpen.

Stress

Jij denkt zo onderhand wel recht te hebben op meer salaris, je baas denkt daar anders over. Jij moet, vind je, altijd die rotklusjes doen of ineens staat je baas voor je en hekelt je werkhouding. Een conflict heb je zomaar en een conflict op de werkvloer betekent stress. En dus moet er iets gebeuren om een einde te maken aan de ontstane situatie.

Geen tijdsdruk

En dus neem je een besluit; of je gaat het gesprek met je baas aan of je zoekt een andere baan. Doorgaans verschaft een gesprek helderheid, tenminste als meningsverschillen geaccepteerd worden en die meningsverschillen een werkbare situatie niet in de weg staan. Dat gesprek ga je nooit zomaar aan, dat vergt voorbereiding. Vaak is het goed om alles wat je dwars zit op papier te zetten. Het wil namelijk nog wel eens voorkomen dat – door emoties- je vergeet écht je punt te maken en vergeet dit goed te onderbouwen. Verder is het belangrijk dat je ook luistert en het gesprek niet onder tijdsdruk gevoerd wordt.

Lijmen

Mocht blijken dat het gesprek zonde van de tijd was en de verschillen misschien nog wel groter geworden zijn en daarmee ook het conflict, benader dan iemand van HR of een vertrouwenspersoon binnen de organisatie. Die kan je als er een vervolggesprek komt en jij en je baas er niet uit lijken te komen met je meegaan om te proberen te lijmen. Uiteraard behandel je de inhoud van het gesprek altijd vertrouwelijk en bespreek je dit niet open en bloot met al je collega’s.

Mediator

Het is niet heel verstandig om bij een conflict meteen juridische hulp te zoeken. Dan namelijk is er vaak geen weg meer terug en zal de rechter inderdaad uit gaan maken wie gelijk heeft of gelijk krijgt. En dat terwijl de verschillen van inzicht vaak helemaal niet eens zo heel groot zijn. In het bedrijfsleven wordt veel eerder gebruik gemaakt van een mediator, die je zowel bij grote als bij kleine conflicten kunt vragen een bemiddelende rol te spelen. Dan moeten uiteraard wel beide partijen hier echt voor open staan. “Ook als je een mediator inschakelt kan het best zijn dat je water bij de wijn moet doen en dus bepaalde zaken zult moeten accepteren”, aldus Dick Bonenkamp van Merlijn Groep. Als je bent blijven communiceren met je baas gedurende het conflict, je escalatie hebt voorkomen en je ook bewust bent van je eigen aandeel, dan kan een mediator vaak helpen het geschil definitief uit de wereld te helpen. Kun je weer stressvrij aan het werk en is je baas blij dat een gewaardeerd werknemer gewoon zijn werk blijft doen.