Menu
Artikelen

Timemanagement voor secretaresses

Timemanagement voor secretaresses
Vindt u het lastig om uw werkzaamheden te prioriteren? Krijgt u niet alles gedaan wat u wilt? Heeft u moeite om overzicht te bewaren in alles wat er op uw af komt? U bent niet de enige. Naast het managen van uw eigen werkzaamheden vervult u een belangrijke rol in het managen van het werk van de manager of leidinggevende die u ondersteunt. Wat u wilt is een juiste balans, overzicht en structuur aanbrengen. Timemanagement gaat over handige tools en vaardigheden die u hierbij helpen. U kunt uw productiviteit vergroten en zorgen dat dingen gedaan worden. In deze training wordt de verbinding gelegd tussen ‘Getting things done’ en handige ’tools’ die uw leven gemakkelijker gaan maken.

Inhoud van de training ‘Timemanagement voor secretaresses’
Aan de hand van de theorie van David Allen ‘Getting Things Done’ krijgt de cursist de eerste trainingsdag inzicht in het eenvoudig opslaan, bijhouden en terugvinden van alle relevante informatie die nodig is voor de taken die je uit moet voeren. Aan de hand van de basisprincipes van GTD zal de cursist met zijn eigen taken en werkzaamheden aan de slag gaan om structuur aan te brengen. Tijdens de training zullen diverse handige tools de revue passeren die de cursisten kunnen helpen bij het uitvoeren van de principes van GTD. Na afloop van de eerste trainingsdag krijgen de cursisten het boek ‘Getting Things Done’ van David Allen mee om te lezen en praktisch mee aan de slag te gaan. Met de aangedragen tools kunnen de cursisten zelf ondervinden wat voor hen werkt.
In een optionele tweede trainingsdag worden de effecten van het werken met GTD en timemanagement geevalueerd met de deelnemers van de training. Deze dag delen de cursisten hun eigen best-practices met hun medecursisten.

De tweede trainingsdag vindt 3 maanden na de eerste trainingsdag plaats.