Menu
Nieuws

‘Internationale arbeidsmarkt pas in 2015 hersteld’

De vooruitzichten voor de internationale arbeidsmarkt zijn verslechterd ten opzichte van vorig jaar. Als er geen maatregelen worden genomen, zal de arbeidsmarkt in de industrielanden pas in 2015 weer op het niveau van voor de crisis zijn.
 
Dat zegt de internationale arbeidsorganisatie ILO in het rapport ‘World of Work Report 2010’. In het rapport van vorig jaar werd nog 2013 genoemd als het jaar waarin de arbeidsmarkt weer op het oude niveau terug zou zijn. De opkomende economieën staan er beter voor, daar wordt al dit jaar herstel verwacht.

Hoewel de economie in de meeste landen weer op gang gekomen is, herstelt de arbeidsmarkt zich langzamer dan verwacht. “In veel landen zijn de vooruitzichten aanzienlijk verslechterd”, aldus de organisatie.

Gedemotiveerd
Volgens ILO zit bijna 40 procent van de werkzoekenden meer dan een jaar zonder baan. Aan het eind van 2009 waren vier miljoen werkzoekenden zo gedemotiveerd geraakt, dat zij het bijltje erbij neergegooid hebben.

Jongeren zijn bovengemiddeld hard geraakt door de problemen op de arbeidsmarkt. Bovendien zien zij zich vaak gedwongen onder hun niveau aan de slag te gaan.

Sociaal klimaat
Door de crisis zijn wereldwijd bijna 30 miljoen arbeidsplaatsen verloren gegaan. De organisatie signaleert een verslechtering van het sociaal klimaat, vooral in landen die hun werkloosheidspercentage flink hebben zien stijgen. Mensen hebben een gevoel van onrechtvaardigheid en een verminderd vertrouwen in overheden.

Bron: ‘Arbeidsmarkt pas in 2015 hersteld’ Nuzakelijk.nl 4 oktober 2010