Menu
Nieuws

Discriminatie op de werkvloer in Europa

In Europa blijken Italianen en Engelsen het meest op het werk te discrimineren. In Italië voelt maar liefst 1 op de 7 medewerkers zich gediscrimineerd op geslacht.
Van de Engelse medewerkers geeft 1 op de 10 aan zich weleens gediscrimineerd te voelen op basis van huidskleur, geloof of achtergrond. In Nederland komt discriminatie weinig voor, slechts 2,4% van de medewerkers voelt zich weleens gediscrimineerd op huidskleur, geloof of achtergrond en 2,7% voelt zich gediscrimineerd op geslacht.
Bron: Discriminatie op de werkvloer in Europa, Penoactueel.nl, 7 februari 2011