Menu
Nieuws

HRM’er doet uitbestede taken toch liever zelf

De tevredenheid over outsourcing loopt terug. Een kwart van de managers zegt dat geoutsourcete activiteiten op het gebied van HRM en recruitment na afloop van het uitbestedingscontract weer worden teruggenomen door de opdrachtgever.

Ernst & Young signaleert in zijn jongste editie van de ICT Barometer van Ernst & Young dat het klimaat voor outsourcing het afgelopen jaar behoorlijk is verkild.  

Bon: Nicole Weidema, HRM’er doet uitbestede taken toch liever zelf, Intermediairpw.nl, 8 februari 2011