Menu
Pensioen

In de ziektewet. Wat is de invloed op je pensioen?

Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid loopt veelal de pensioenopbouw door. In de regel is het zo dat mocht iemand ziek worden dat de werkgever in het eerste jaar 100 procent van het salaris doorbetaalt en het tweede jaar 70 procent van het salaris doorbetaalt.

De pensioenopbouw vind plaats op basis van het gehele inkomen, dus 100 procent. Na de twee jaar ziekte wordt iemand officieel arbeidsongeschikt, de verzekeraar of het pensioenfonds neemt dan in de regel de betaling van de pensioenpremie, en daarmee de pensioenopbouw, over.

Lees verder: ‘In de ziektewet. Wat is de invloed op je pensioen?‘, VKbanen.nl, juli 2011