Menu
Arbeidsomstandigheden

Bedrijfsarts wil functie niet splitsen

90 procent van de bedrijfsartsen is tegen een splitsing van de functie van bedrijfsarts in een arts voor werknemers en een arts die adviseert aan het management. 95 procent van de deelnemende zzp-artsen vindt dat de taken verzuimbegeleiding en preventie (inclusief uitvoerende taken) niet gescheiden mogen worden, zoals in België, Frankrijk en Duitsland.
Dit blijkt uit een onderzoek dat HRM adviesbureau Falke & Verbaan en bedrijfsartsen bemiddelingsbureau Immediator hebben gehouden om de mening over de plannen van FNV en PvdA onder de bedrijfsartsen in Nederland in kaart te brengen.
Gescheiden financiering
De FNV en de PvdA pleiten voor de introductie van een werknemersarts die zich uitsluitend zou moeten bezig houden met de arbeidsgeneeskundige zorg voor werknemers. De NVAB heeft daarnaast voorstel gedaan voor een splitsing van financiering van de bedrijfsarts. Tijdens het Lagerhuisdebat op 27 april is reeds gediscussieerd over dit thema en kwamen de diverse opvattingen naar voren. Reden om een nauwkeurige peiling te houden.
Geen andere financiering
Uit dit onderzoek kwam ook naar voren dat ook geen meerderheid is te vinden voor een andere financiering los van de individuele werkgever. Meer dan de helft van de deelnemers is voorstander van het financieren van preventieactiviteiten via een preventiefonds voor alle werkenden.  Daarnaast verwacht een groot deel van de bedrijfsartsen (70 procent van de zzp’ers en 55 procent van de artsen in loondienst) dat door de bovenstaande plannen een verdere medicalisering en kostenstijging zal
plaatsvinden. Genoeg aanleiding voor verdere discussie die mede bepaald zal worden door de komende kabinetsformatie.

90 procent van de bedrijfsartsen is tegen een splitsing van de functie van bedrijfsarts in een arts voor werknemers en een arts die adviseert aan het management. 95 procent van de deelnemende zzp-artsen vindt dat de taken verzuimbegeleiding en preventie (inclusief uitvoerende taken) niet gescheiden mogen worden, zoals in België, Frankrijk en Duitsland.

Bron: Bedrijfsarts wil functie niet splitsen, Managersonline.nl, 1 juli 2010

Personeel en Organisatie
P&O