Menu
Arbeid

‘Een rothumeur helpt problemen oplossen’

Werknemers in een groep presteren beter als ze hun negatieve emoties laten zien. Vooral teams die slechte gevoelens met elkaar delen, lossen problemen beter met elkaar op, delen onderling meer informatie en voelen zich verbonden met elkaar.
 
Bron: ‘Rothumeur helpt problemen oplossen’, Nu.nl, 16 september 2010

Personeel en Organisatie
P&O