Menu
Nieuws

Werknemer krijgt recht om RI&E in te zien

Vanaf 1 januari 2011 krijgen werknemers het recht om de RI&E van hun bedrijf in te zien. Kleine werkgevers krijgen verder minder last van omslachtige arboregels.

Kleine bedrijven hoeven na 1 janauri 2011 in veel gevallen geen arbodienst meer in te schakelen voor het checken van hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat nog door het vorige kabinet is opgesteld.

Bron: Werknemer krijgt recht om RI&E in te zien, Personeelsnet.nl, 28 december 2010